Номінації Міжнародної екологічної олімпіади наукових проєктів з охорони довкілля «DreamECO»


А. Якість довкілля
Ця категорія стосується вирішення проблем забруднення довкілля: повітря, води, ґрунтів, шумове забруднення, а також підвищення якості життя тварин, рослин і людей. Як довкілля впливає на якість життя?

Б. Екологія і біорізноманіття

Ця категорія заснована на вивченні взаємовідносин популяцій тварин і рослин між собою та з навколишнім середовищем. Проєкти можуть стосуватися ланцюгів живлення, харчових взаємовідносин між різними угрупованнями рослин і тварин, вивчення біологічного різноманіття тварин і рослин, комунікації та поведінки організмів у популяціях.

В. Ресурси та енергія
Ця категорія заснована на вивченні енергетичних ресурсів та їх впливу на навколишнє середовище. Проєкти можуть містити дослідження не відновлюваних природних ресурсів та їх ефективне використання. Проєкти можуть зосереджуватися на відновлюваних джерелах енергії та пошуках нових джерел. Проєкти можуть стосуватися вивчення нових біоенергетичних ресурсів.

Г. Моє місто
Ця категорія заснована на поліпшенні якості життя людей у своєму місті.