Ця категорія заснована на вивченні взаємовідносин популяцій тварин і рослин між собою та з навколишнім середовищем. Проєкти можуть стосуватися ланцюгів живлення, харчових взаємовідносин між різними угрупованнями рослин і тварин, вивчення біологічного різноманіття тварин і рослин, комунікації та поведінки організмів у популяціях.

  1. Надмірне рибальство.
  2. Надмірне господарство.
  3. Генетичне забруднення і гібридизація та їхній вплив на біорізноманіття.
  4. Зміна клімату і її вплив на біорізноманіття.
  5. Вирубка лісів.
  6. Поширення і чисельність організмів.
  7. Вимирання організмів.
  8. Знищення середовища проживання тощо.