Критерії оцінювання Міжнародної екологічної олімпіади наукових проєктів з охорони довкілля «DreamECO»

КРИТЕРІЇБАЛИПОЯСНЕННЯ
Креативність/Оригінальність10Оригінальність проблеми; унікальний підхід до вирішення.
Список літератури5Користування науковою літературою та посилання на неї.
Наукова думка5Постановка гіпотези; ясність цілей; визначення всіх відповідних понять.
Наукові методи15Наявність глибоких досліджень та наукових процедур; використання правильних експериментальних і дослідницьких методів.
Представлення інформації15Правильні записи та викладання інформації в таблицях, діаграмах і графіках; правильний аналіз даних.
Висновки10Формулювання логічних висновків, відповідність висновків застосованим даним; рекомендації  щодо  подальших досліджень.
Сфера застосування5Практичне застосування результатів проєкту; його користь для суспільства.
Дослідницькі     навички    та зусилля15Рівень вмінь та зусиль, докладених кожним учасником для виконання проєкту; обсяг роботи; високий рівень знання техніки та обладнання, за допомогою якого зібрані дані.
Розуміння проєкту10Рівень розуміння кожним учасником кожного етапу виконання проєкту.
Якість наочної презентації10Добре розроблений стенд,  плакат,  макет або роздатковий матеріал (листівки).